Haber Detayı
25 Aralık 2020 - Cuma 22:55 Bu haber 1110 kez okundu
 
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI
EKONOMİ Haberi
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı "Uygulama Rehberi" 23.12.2020 Tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları

  1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)
  2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
  3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
  4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,  (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)
  5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
  6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
  7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
  8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

 Başvuru Sahibinde Aranacak Özellikler

Tarım ve Orman Bakanlığının herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El Sanatları ve Katma değerli ürünler başlığı hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

 

Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

 a) Çiftçilerin : TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi) kaydı, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı, AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR'u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

b) Gerçek Kişilerin : Kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

c) Tüzel Kişilerin : İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi,

 başvuru ekinde sunmaları gerekir.

 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı

Tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; 20.000TL ile 500.000-TL arasındadır.

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta olup yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. 

Hibeye esas Proje Tutarı 20.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Proje bütçesi 500.000 TL'nin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.  

 

Başvuru Zamanı:

Başvurular 23.12.2020-20.02.2021 tarihleri arasında 60 gün içerisinde yapılacaktır.

 

Yatırım Süresi:

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30.11.2021'dir.

 

 Başvurulacak Yerler

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, www.tarimorman.gov.tr (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden başvurular alınacaktır.

 

Uygulama Rehberi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için;

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1251/Kirsal-Ekonomik-Altyapi-Yatirimlari-Uygulama-Rehberi " adresinden ulaşılabilir.

 

Sorularınız için Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi'nden ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: KIRSAL, EKONOMİK, ALTYAPI, YATIRIMLARININ, DESTEKLENMESİ, UYGULAMA, REHBERİ, YAYINLANDI,
Yorumlar
Haber Yazılımı